Projecte Educatiu

Projecte Galería de fotos

Projecte:

El projecte educatiu de Bell-lloc te com a eix central l’educació personalitzada que permet el desenvolupament intel•lectual, emocional i espiritual de cada alumne, potenciant els talents individuals i les seves capacitats personals.

Mitjançant una metodologia activa i un acompanyament tutorial en l’aprenentatge, es pretén que els seus alumnes arribin a assolir uns coneixements sòlids i actualitzats que li permetin construir la seva personalitat, un projecte fonamentat en la recerca del bé, en el servei al proïsme i en un sentit cristià de la vida.

Aquesta formació i l’exercici de les habilitats socials, conjuntament amb la motivació i l’esforç personal, facilitarà que els alumnes estiguin preparats per als reptes del seu futur professional.

Galeria: